مهاجرت

modir

2 بررسی

عضویت از سال 02/30/1402

تأییدیه

  • شماره تلفن
  • کارت شناسایی
  • گواهی سفر
  • ایمیل
  • شبکه های اجتماعی

تور ایتالیا

تور فرانسه

تور ترکیه

تور ژاپن

تور کانادا


بررسی

خواب

5.0/5

موقعیت

5.0/5

سرویس

5.0/5

پاکیزگی

5.0/5

اتاق(ها)

5.0/5
مهاجرت

مشتری

1402/04/15

ebm4eo

ki78i0
مهاجرت

مشتری

1402/04/11
بهتون پیشنهاد میکنم حتما یک بار برید